پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ - ۱۶:۴۸
کنفرانس اینترنت خط تولید در آلمان
در حال حاضر در فضای اینترنت اشیاء صنعتی، مزایای کسب و کار و بازگشت سرمایه به واقعیت پیوسته است. با در نظر داشتن این موضوع، سومین کنفرانس سالانه‌ی پیشرو در صنعت اینترنت خط تولید آلمان به این منظور تشکیل می‌شود تا نشان دهد که چگونه فناوری‌های اینترنت اشیاء باعث افزایش بهره‌وری و سودآوری در این بخش می‌شود.

کنفرانس امسال توسط شورای دیپلماتیک پشتیبانی می‌شود و هدف آن ایجاد نقشه‌ی پذیرش موفقیت‌آمیز اینترنت اشیاء برای شرکت‌کنندگان است که مسائل مهمی را درباره‌ی امنیت، راه‌حل‌های پیاده‌سازی، آموزش و نیازهای سازمانی، ایجاد مدل‌های کسب و کار چابک و تولید هوشمند پوشش می‌دهد.

در این کنفرانس موضوعات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 - برنامه‌ریزی برای کسب و کار هوشمند پروژه‌های اینترنت اشیاء 

 - ایجاد امکانات و تجهیزات برای گذر از مرحله‌ی آزمایشی و اجرای اینترنت اشیاء گسترده 

 - به دست آوردن فرمول پیروزی اینترنت اشیاء

 - توسعه‌ی یک استراتژی اینترنت اشیاء از بزرگترین شرکت تولیدی در جهان

 - شناخت و پیاده‌سازی سیستم عامل‌های پایدار

 - ابزار لازم برای پذیرش اینترنت اشیاء

زمان برگزاری این رویداد از ششم تا هشتم فوریه در شهر مونیخ اعلام شده است.