آکادمی اینترنت اشیاء با توجه به طراحی همایش ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی مختلف در این حوزه و بهره گیری از تجربه تعامل بین المللی و به عنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه فرهنگ سازی و آموزش اینترنت اشیاء در سطح بین المللی؛ انواع امکانات آزمایشگاهی این حوزه را طراحی و پیاده سازی نموده است و متناسب با نیازهای سازمان ها، مراکز، دانشگاه ها، شرکت ها و صنایع در کشور، آزمایشگاه های مورد نیاز آنها را طراحی، تجهیز و راه اندازی می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و درخواست تجهیز آزمایشگاه، لطفا اطلاعات زیر را تکمیل و ارسال فرمایید. متخصصین دپارتمان تجهیز آزمایشگاه، در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

lab

نوع تجهیز
(اختیاری)