جمعه ۱۳۹۶/۵/۱۳ - ۱۴:۵۱
تصاویر

کارگاه‌های عملی آکادمی اینترنت اشیاء با رویکرد ارتقاء توانمندی فنی جهت ورود به بازار کار در حوزه‌ی اینترنت اشیاء