رفتن به محتوای اصلی
نوع رویداد

 • مدت‌زمان3ساعت
 • تعداد برگزار شده بار
 • بازدید1,159

کارگاه آموزشی اصول و مبانی اینترنت اشیاء

در این کارگاه آموزشی که اولین گام از ۵ گام پیشبینی شده توسط آکادمی اینترنت اشیاء برای یادگیری ساخت محصول مبتنی بر اینترنت اشیاء است، با صرف کمترین…


 • مدت‌زمان8ساعت
 • تعداد برگزار شده بار
 • بازدید868

کارگاه عملی طراحی و پیاده سازی سیستم نهفته با رویکرد اینترنت اشیاء

در این کارگاه آموزشی عملی که دومین گام از ۵ گام پیش بینی شده توسط آکادمی اینترنت اشیاء برای یادگیری ساخت محصول مبتنی بر اینترنت اشیاء است، با یکی…

Design And Development of IoT Based Android Application, IoT, Android

 • مدت‌زمان8ساعت
 • تعداد برگزار شده بار
 • بازدید764

کارگاه عملی طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن اندروید با رویکرد اینترنت اشیاء

در این کارگاه آموزشی عملی که سومین گام از ۵ گام پیشبینی شده توسط آکادمی اینترنت اشیاء برای یادگیری ساخت محصول مبتنی بر اینترنت اشیاء است، برنامه…


 • مدت‌زمان3ساعت
 • تعداد برگزار شده بار
 • بازدید466

کارگاه آموزشی سرور پلتفورم ThingTalk

در این کارگاه آموزشی که چهارمین گام از ۵ گام پیشبینی شده توسط آکادمی اینترنت اشیاء برای یادگیری ساخت محصول مبتنی بر اینترنت اشیاء است، با نیازمندی…


 • مدت‌زمان8ساعت
 • تعداد برگزار شده بار
 • بازدید449

کارگاه عملی طراحی و پیاده سازی سرور پلتفورم اینترنت اشیاء

در این کارگاه آموزشی که آخرین گام از ۵ گام پیشبینی شده توسط آکادمی اینترنت اشیاء برای یادگیری ساخت محصول مبتنی بر اینترنت اشیاء است، با نیازمندی…


 • مدت‌زمان8ساعت
 • تعداد برگزار شده بار
 • بازدید453

کارگاه آموزشی مبانی اینترنت اشیاء

این یک معرفی برای متفاوت ترین کارگاه آموزشی اینترنت اشیاء می باشد !
در این کارگاه می توانید با سه رکن اصلی اینترنت اشیاء (سیستم نهفته، سرور…